B12 Petroleum Company

Check mail    |    Iportal    |    English  
Thứ Tư, ngày 24 tháng 07 năm 2024

  Trang chủ   |   Sản phẩm   |   An toàn & Môi trường   |   Hỗ trợ khách hàng   |   Trợ giúp   |   Liên kết  

Các đơn vị thành viên

  Cảng dầu B12
  Chi nhánh xăng dầu Hải dương
  Chi nhánh xăng dầu Hưng yên
  Xí nghiệp xăng dầu A318
  Xí nghiệp xăng dầu K131
  Xí nghiệp xăng dầu Quảng ninh

Sản phẩm kinh doanh

  Xăng dầu sáng
  Dầu mỡ nhờn
  Gas - phụ kiện

 
Trang WEB này đang được xây dựng ..........
 

Dành cho quảng cáo 

 

 

Dành cho quảng cáo 

 

 

Dành cho quảng cáo 

 

Copyright © 2003 by B12 Petroleum Company. All rights reserved.

Tel : 84.33846360    Fax : 84.33846349.